09123436480

تلفن پشتیبانی شرکت

8 الی 18

تماس تلفنی طول هفته

زمین شناسی

شرکت زمین کاو بنیان مفتخر است با تکیه بر دانش تخصصی و بانک اطلاعاتی گسترده از قبیل نقشه های سطحی و زیر سطحی، لاگ های حفاری، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و نقشه های DEM و گرانی سنجی(گرامیتری) در مقیاس های گوناگون برای اکثر نقاط ایران، نقشه های ساختاری گسل های اصلی و فرعی ایران و تحلیل لرزه ای آنها، نقشه های مربوط افق آبهای زیرزمینی و نقشه های پیزومتریک لایه آبخوان در اکثر شهرها و تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی و لرزه ای، همچنین تجربه فراوان عملیاتی متخصصین مجرب مجموعه که در مقوله فعالیتهای زمین شناسی سطح الارضی و تحت الارضی مطالعات گوناگونی را به انجام رساندند توانایی انجام پروژه های مطالعاتی و عملیاتی زمین شناسی، نقشه برداری و GIS، ارزیابی پتانسیل معدنی برای معادن فلزی و غیرفلزی و هیدروکربوری، هیدروژئولوژی و آبیابی، تحلیل خطر لرزه ای، برداشت پارامترهای زمین شناسی مثل گسل و درزه و …، ترسیم مقاطع و تهیه گزارشات فنی را دارند.

فعالیتهای زمین شناسی شرکت

بخشی از فعالیتهای زمین شناسی شرکت زمین کاو بنیان عبارت است از:

  • تحلیل ساختاری و لرزه ای تاقدیس لاورستان(فارس ساحلی)، ترسیم 12 مقطع ساختاری روی این تاقدیس و در نهایت ارزیابی پتانسیل هیدرو کربوری آن.

یکی از مقاطع ترسیم شده و موقعیت فضایی همه مقاطع نسبت به هم ترسیم توسط نرم افزار AutoCad
محاسبه بستگی هیدرو کربوری تاقدیس که با رنگ زرد رنگ مشخص شده توسط نرم افزار PETREL
  • تحلیل خطر لرزه ای و بررسی ساختاری-گسلی بخشی از شمال شیراز
اندازی گیری پارامتر های گسلی در این پروژه

مطالعات دقیق زمین شناسی و ارائه گزارش جامع

مطالعات زمین شناسی در این شرکت معمولا با انجام چندین مرتبه پایش صحرایی و اندازه گیری پارامترهای مختلف زمین شناسی یا معدنی به کمک تجهیزات پیشرفته آغاز شده و بعد از گردآوری اطلاعات به دست آمده جهت تحلیل پارامتر مورد نظر کارفرما، مطالعات دورسنجی و GIS، توسط نقشه ها و لاگ ها و اطلاعات موجود در شرکت که حاصل چندین سال بررسی و فیلد صحرایی است، تجزیه و تحلیل می شود و در صورت نیاز به مدل سازی، این امر توسط نرم افزار های به روز و پیشرفته انجام می پذیرد و پس از حصول نتیجه گیری تحلیلی یا ترسیم مدل یا نقشه یا مقطع یا سایر فاکتورها گزارش جامعی از تحقیق صورت گرفته به همراه اطلاعات ذکر شده ارائه می شود.

برای مشاوره در مقوله مطالعات زمین شناسی با کارشناسان زمین کاو بنیان تماس حاصل فرمایید:  02122911694 ، 09123436480