09123436480

تلفن پشتیبانی شرکت

8 الی 18

تماس تلفنی طول هفته

مطالعات باستان شناسی

روش های مختلفی برای کاوش های زیرسطحی به منظور مطالعات باستان شناسی وجود دارد که این روشها شامل مطالعات مغناطیس سنجی، مقاومت ویژه الکتریکی، هدایت الکتریکی الکترومغناطیس و مطالعات رادار نفوذی ژئورادار GPR برخی از این روش ها است. در واقع این روش ها برای آشکارسازی، نقشه برداری و تشخیص پدیده های دفن شده زیر سطحی در باستان شناسی به کار گرفته می شود و استفاده موثر از یکی از این روش ها یا تلفیقی از آنها می تواند باعث دقت بالاتر اکتشاف و کاهش آسیب رسانی به منطقه باستانی همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های هنگفت این مقوله شود. شرکت زمین کاو بنیان برای تحلیل و بررسی های زیر سطحی به منظور کاوش های باستان شناسی در ابتدا مطالعات و رهگیری های صحرایی و کارگاهی خود را با توجه به موقعیت ژئومورفولوژیکی زمین و در کاوش های محیطی و ره گیری های پلانی در محیط های کاوش سازه ای را کامل می کند سپس با بخش بندی و قطعه بندی محیط کاوش برنامه ریزی برای انجام مطالعات تکمیلی را انجام می دهد. زمانی که اطمینان حدودی برای شروع عملیات ژئوفیزیکی پیدا کرد در ابتدا بهترین روش کاوش ژئوفیزیکی انتخاب و در ادامه در صورت نیاز از تلفیق روش های مختلف که در (بخش خدمات ما ،گزینه ژئوفیزیک) آمده است استفاده و نتیجه را به صورت گزارش در آورده و در نهایت شرایط را برای حفاری با پایین ترین درصد خطا آماده سازی می کند.

مطالعات باستان شناسی با روش های ژئوفیزیکی

روش های ژئوفیزیکی پیشنهادی شرکت زمین کاو بنیان جهت کاوش های زیر سطحی به منظور مطالعات باستان شناسی

مطالعات باستان شناسی
Archaeology (geophysical survey)

برای مشاوره و خدمات در خصوص خدمات ژئوفیزیک ، باستان شناسی ، کاوش سازه ها و قبور و اجسام مدفون ، به کارشناسان شرکت زمین کاو بنیان تماس حاصل فرمایید. 02122911694 ، 09123436480