09123436480

تلفن پشتیبانی شرکت

8 الی 18

تماس تلفنی طول هفته

الکترو مغناطیس

روش های الکترومغناطیسی در ژئوفیزیک شامل استفاده از میدان های الکترومغناطیسی برای مطالعه خواص زیرسطحی زمین است. این روش ها از تعامل بین امواج الکترومغناطیسی و رسانایی الکتریکی، گذردهی و حساسیت مغناطیسی مواد زیرسطحی بهره می برند. اصول اساسی عبارتند از:

القای الکترومغناطیسی

هنگامی که یک میدان الکترومغناطیسی به زمین اعمال می شود، جریان الکتریکی را در مواد رسانا القا می کند. قدرت و توزیع این جریان های القایی اطلاعاتی در مورد خواص زیرسطحی ارائه می دهد.

انتشار امواج الکترومغناطیسی

امواج الکترومغناطیسی، معمولاً به شکل جریان های متناوب، به زمین منتقل می شوند. سپس پاسخ سطح زیرین، بر حسب جریان القایی و میدان های الکترومغناطیسی ثانویه، اندازه گیری می شود تا خواص سطح زیرین استنتاج شود.

گذردهی دی الکتریک و حساسیت مغناطیسی

خواص الکتریکی مواد که با گذردهی دی الکتریک و حساسیت مغناطیسی مشخص می شود، بر نحوه تعامل امواج الکترومغناطیسی با سطح زیرین تأثیر می گذارد. مواد با رسانایی یا نفوذپذیری بالاتر واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند.

برای مشاوره و خدمات در خصوص خدمات ژئوفیزیک، الکترو مغناطیس، به کارشناسان شرکت زمین کاو بنیان تماس حاصل فرمایید. 02122911694 ، 09123436480

كارایی روشهای الكترو مغناطيسي

به طور کلی اين روش از ميدانهاي الكترومغناطيسي طبيعي و به طور گسترده تر از ميدانهايي كه به وسيله فرستنده ها ايجاد مي شود، استفاده مي كنند. اندازه گيريهاي ميدان القايي از طريق برداشتهاي هوابردي، زميني و يا روي آب انجام مي گيرد. در اين روش مي توان براي اكتشاف منابع معدني به ويژه كانسارهاي فلزي استفاده كرد كه در اين راستا اندازه گيري پارامترهاي زيادي ممكن است مد نظر قرار گيرد كه يكي از آنها رسانايي كانيها و سنگها است. در بررسي هاي مقاومت ويژه، ناهمگني هاي موجود در مواد سطحي زمين و در مجاورت محل قرارگيري الكترودها موجب خطاهاي اندازه گيري مي شود. در مناطق خشك مانند ايران اغلب تزريق جريان الكتريكي به زمين با مشكل روبه رو مي شود كه در اين حال روشهاي الكترومغناطيسي كارایی بيشتري دارند.

تجهیزات الکترومغناطیس پیشرفته

شرکت زمین کاو بنیان با استفاده از تجهیزات الکترومغناطیس CMD-DUO این امکان را دارد که کاوش های با عمق بالا در مکان های با مشکلات روباره ای انجام دهد این دستگاه قابل تبدیل به مقطع مدل ساختارهای زمین شناسی (با استفاده از اینورژن با نرم افزار IX1D) می باشد. بررسی خاک با دستگاه CMD به شما اطلاعات گرانبهایی در مورد خواص متغیر خاک در سراسر زمین شما می دهد. دانستن ویژگی‌های خاک، مانند بافت، شوری و ظرفیت تبادل کاتیونی، به شما در برنامه‌ریزی برای بهترین استفاده و مدیریت هر قطعه زمین برای حداکثر بازده کمک می‌کند.

کاربرد دستگاه الکترومغناطیس

کاربرد های این دستگاه به طور کلی مطالعات زمین شناسی و مهندسی معدن در عمق متوسط تا زیاد، آبیابی و هیدروژئولوژی، مطالعات محیط زیست ، مطالعات کشاورزی ، مطالعات عمرانی در ابعاد وسیع می باشد و به علت اینکه بسیاری از مشکلات سایر روش های ژئوفیزیکی(مثل محدودیت های کارگاهی مانند روش های لرزه ای – محدودیت های سطحی منجمله رطوبت یا شوری خاک در روش الکتریک ) را ندارد. همچنین نکته حائز اهمیت در این روش این است که در این روش بدون تماس آنتنهای مختلف دستگاه با سطح زمین و همچنین سرعت بالای انجام کاوش میتوان در بازه زمانی کوتاه اطلاعات وسیع و دقیقی از سطوح زیرین زمین به دست آورد.

تجهیزات الکترومغناطیس
دستگاه CMD-DUE/EM34 و یکی از آنتنهای حلقوی

برای مشاوره و خدمات در خصوص خدمات ژئوفیزیک ، الکترو مغناطیس ، به کارشناسان شرکت زمین کاو بنیان تماس حاصل فرمایید .02122911694 ، 09123436480

الکترومغناطیس

آنتنهای حدود 5 متری برای اسکن زیر سطحی در عمق کمتر با جزئیات بیشتر ، این نوع آنتن برای مطالعات خاکشناسی بسیار کاربردی می باشد.

دستگاه الکترومغناطیس

پرسش و پاسخ:

مزایا و معایب روش الکترو مغناطیس در کاوش ژئوفیزیکی چیست؟

مزایای روش الکترو مغناطیس بسیار زیاد است، به اختصار می توان به دقت بالا، سرعت بالای انجام این روش، نداشتن محدودیت های اجرای سایر روش ها، خروجی های اطلاعات با تفسیر دقیق و امکانات نسبتا کامل و مهمترین آن اجرا با دقت قابل قبول در زمین ها و مناطق با روباره های نمکی یا مرطوب و سطح آب بالا.

معایب این روش تجهیزات گران و کمیاب دستگاه الکترو مغناطیس است که کمی انجام آن را از لحاظ اقتصادی خارج از صرفه می کند.

اساس کار دستگاه الکترومغناطیس به زبان ساده چگونه است؟

در روش الکترو مغناطیس نیازی به ارسال امواج و دستگاههای حجیم نیست، دریافت امواج در این روش در بازه فراکانس های پایین انجام میگیرد. این امواج به کمک یک سیم پیچ فرستنده و عبور جریان ایجاد میدان مغناطیسی اولیه می کند و این میدان با نفوذ به عمق و لایه های رسانا و غیر رسانا سبب ایجاد جریان ثانویه در این محیط شده و جریان ثانویه نیز با ایجاد میدان ثانویه که قابل دریافت توسط دستگاه الکترو مغناطیس است، نقشه آنومالیهای زیر سطحی را به صورت ساده در دستگاه به گراف تبدیل می کند. نکته قابل توجه این است که در این روش مانند روشهای دیگر مثل روش لرزه ای یا الکتریک نیاز به تحلیل و بررسی کاربر ندارد.

برای مشاوره و خدمات در خصوص خدمات ژئوفیزیک، الکترو مغناطیس، به کارشناسان شرکت زمین کاو بنیان تماس حاصل فرمایید. 02122911694 ، 09123436480