09123436480

تلفن پشتیبانی شرکت

8 الی 18

تماس تلفنی طول هفته

ژئو فیزیک

ژئوفیزیك درواقع یك علم چندرشته‌ای است كه با استفاده از علوم و تكنیك‌های مربوط به زمین شناسی، فیزیك، ریاضیات، علوم پیشرفته كامپیوتر و الکترونیک به مطالعه نیروها و فرآیندهای فیزیكی و مکانیکی كه در گذشته و حال حاضر مشغول تغییرات اساسی زمین بوده‌اند می‌پردازد. بعنوان مثال درك ماهیت زمین لرزه ها‌‌ و حرکات تکتونیکی و تغییر شكل قاره‌ها از مسائل پر اهمیتی هستند كه همواره ذهن ژئوفیزیكدانان را به خود درگیر کرده است. امروزه‏ علم ژئوفیزیک با بهره‏ گیری‏ از دیگر علوم‏ پایه‏ و اساسی، دانشی‏ است‏ با کاربردهای‏ بسیار‏ که به زیر شاخه‏ های‏ متعددی‏ تقسیم‏ می‏شود.

وظیفه اصلی‏ علم‏ ژئوفیزیک

وظیفه اصلی‏ علم‏ ژئوفیزیک‏، مطالعه فرایندهای‏ فیزیکی‏ است‏ که‏ در سیاره زمین‏ و خارج از سیاره در کیهان‏ رخ‏ می‏دهد. به طور کلی شناخت‏ پدیده‏ های‏ مرتبط‏ با تحولات پوسته‏ زمین‏ جامد، لایه های عمیق تر زیر سطحی در گوشته تا هسته، اتمسفر پیرامون زمین تا لایه های بالاتر جو و اقیانوس‌ها و انرژی های هیدرولوژیکی برای‏ تامین‏ نیازهای اساسی‏ انسان‏ ضروری‏ است.

اهمیت روشهای ژئوفیزیكی

اهمیت روشهای ژئوفیزیكی این است كه به ژئوفیزیكدانان این توانایی را می‌دهد تا خواص فیزیكی زیر سطحی را که غیر قابل دسترس انسان هستند اندازه‌گیری نماید. ژئوفیزیكدانان با استفاده از تکنولوژی های مختلف نظیر امواج لرزه‌ای و اندازه‌گیری میدان‌های گرانش و مغناطیس زمین می‌توانند خواص الاستیكی و خواص مغناطیسی، خواص مربوط به چگالی و خواص تحول دمایی درون زمین را اندازه‌گیری كنند که این خواص هم به صورت القایی Active که در واقع توسط شخص اپراتور به کمک تجهیزات مربوط به آن روش ایجاد می شود می تواند و خواص زیر سطحی را رصد کند و هم به صورت خودزا Passive که در واقع توسط تجهیزات مخصوص آن روش خواص ژئوفیزیکی خروجی از اعماق زمین که انسان در تولید آن دخیل نیست را رصد کند.

دستیابی به مهمترین خواص فیزیکی زمین

در اکتشافات ژئوفیزیکی مهمترین خواص فیزیکی زمین که توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر اطلاعات توسط نرم افزارهای ویژه به اطلاعات گسترده زیرسطحی دست می یابیم از جمله موارد زیر است:

خواصی از سنگ‌ها که در اکتشافات ژئوفیزیکی بررسی می‌شوند شامل کشسانی، خواص لرزه ای، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، خاصیت مغناطیسی و رادیواکتیویته است. در اکتشافات ژئوفیزیکی معمولا به دنبال یک ناهنجاری غیر محلی یا به بیان دیگر به دنبال انحراف از مشخصات یکنواخت و عادی زمین شناسی هستیم. به طور کلی هرگونه تغییر ناگهانی در جنس مواد، ایجاد یک حفره زیر سطحی، وجود یک لایه غیر متعارف وجود یک سطح یا توده ناپیوسته که محیط پیرامون خود تفاوت های فیزیک و شیمیایی یا تفاوتهای ژئو مکانیکی دارد، تغییرات رسوبی شیمیایی، برخورد به یک گسل یا یک منطقه خرد شده یا لایه‌های آبدار و تغییرات دیگر می‌توانند ناهنجاری‌هایی نسبت به شرایط طبیعی به حساب آیند که قابل رصد توسط ابزارآلات متنوع و متعدد ژئوفیزیکی می باشند.